DISCLAIMER

Met het bezoeken van de website mivimost.nl aanvaardt u de volgende voorwaarden:

  1. Ondanks het feit dat deze website - waaronder de homepage en de onderliggende pagina's - voortdurend met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld kan het toch voorkomen dat uit de website en de achterliggende pagina's problemen voortvloeien.
  2. Mivimost Assurantiën en Hypotheken en haar werknemers zijn echter niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie op de website: mivimost.nl . Hetzelfde geldt voor het bestaan van virussen en/of - andere - schadeveroorzakende programmatuur binnen de website mivimost.nl. Mivimost Assurantiën en Hypotheken is evenmin aansprakelijk voor 'schadeveroorzakend' gebruik van de website.
  3. Aan deze website zijn - door middel van links - websites van anderen verbonden om aanvullende informatie te verstrekken. Mivimost Assurantiën en Hypotheken en haar werknemers zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de op deze wijze met haar website verbonden websites.   
  4. Mivimost Assurantiën en Hypotheken heeft het recht om - de inhoud van - de website geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te verwijderen.
  5. Het bezoeken van deze website wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement waar Capelle a/d IJssel onder valt heeft rechtsmacht en is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van direct of indirect uit het bezoek aan de website mivimost.nl voortvloeiende geschillen met Mivimost Assurantiën en Hypotheken.
  6. Mivimost Assurantiën en Hypotheken heeft het recht om de in deze disclaimer genoemde voorwaarden geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen. Van deze voorwaarden afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend nadat deze schriftelijk door Mivimost Assurantiën en Hypotheken zijn aanvaard.

 

Capelle a/d IJssel, november 2022.