Rechtsbijstandverzekering

Eigenlijk is een rechtsbijstandverzekering precies het omgekeerde van een aansprakelijkheids- of WA-verzekering. Want waar een WA-verzekering de schade zou moeten vergoeden die ‘anderen’ lijden, is het de rechtsbijstandverzekering die ervoor zorgt dat jij je rechten krijgt wanneer jezelf de benadeelde bent. Hoe werkt dat qua verzekering?

Op het onderdeel ‘aansprakelijkheid particulieren’ zie je al, dat het onderdeel aansprakelijkheid een terrein is vol met bepalingen en uitzonderingen. Want een tegenpartij kan dan wel verantwoordelijk zijn voor een schade die je is toegebracht, (en waarvoor je de tegenpartij aansprakelijk zou willen stellen), of de betrokken tegenassuradeur die aansprakelijkheid ook zal erkennen is vaak maar zeer de vraag. Om dan je recht te krijgen kan dan soms lastig zijn.

Plus, wat doe je indien de tegenassuradeur geen vergoeding wil verlenen omdat de schade bijvoorbeeld niet door hun WA-verzekering wordt gedekt, en je dus gewoon wel met jouw schade blijft zitten.

Maar gelukkig maakt de rechtsbijstandverzekering dat onderscheid niet. Rechtsbijstand is nu eenmaal gewoon rechtsbijstand.

Je kunt jouw belangen op meerdere terreinen verzekeren zoals:

 • Als automobilist (rugdekking bij autoschade maar ook bij garantieproblemen)
 • Als algemeen deelnemer aan het verkeer (dat is uitgebreider)
 • Als (a.s.) woningeigenaar
 • Als werknemer (rugdekking in ontslagprocedures)
 • Als bezitter van vermogen
 • Als bewoner van een gemeente (rugdekking richting gemeentelijke overheid)
 • etc.
  Of gewoon een complete rechtsbijstandverzekering voor particulieren overwegen.

Dat is wat moeilijk te zeggen, want een stevige juridische procedure voor de rechter kan al snel in de tienduizenden euro’s lopen. En je wilt dan natuurlijk dat al die kosten gedekt zijn. Aan de andere kant geven de meeste rechtsbijstandsverzekeraars een vrijwel onbeperkte dekking voor kosten die zij met hun eigen personeel voor je maken.

De vraag is dus welke kosten de rechtsbijstandverzekeraar dus allemaal extern voor je moet maken. In het algemeen zijn dat de kosten van advocaten die ingehuurd moeten worden. Een richtlijn daarbij is een limiet van € 50.000 aan advocaatkosten. Dan kom je in bijna alle gevallen goed uit.

Of zullen wij je helemaal ontzorgen?

Ons werk is het om samen met je na te gaan op welke terreinen je juridische ondersteuning wenst. Zodat, mocht die nare situatie zich ooit voordoen, je alle mogelijkheden krijgt je recht te halen.
Wanneer we dat weten gaan we voor je op zoek naar de verzekeraar die in jouw geval voldoende dekking geeft. En wanneer je het dan met de door ons gevonden oplossing eens bent, sluiten wij die verzekering daar voor je af en zijn wij vanaf dat moment jouw eigen particulier adviseur. 24/7

Dan weet je bovendien zeker dat: 

 • Polissen steeds worden gecontroleerd op juistheid. Iedere keer weer.
 • Onverwachte premieverhogingen worden voorkomen
 • Periodiek wordt nagegaan of de polis nog steeds de juiste dekking geeft
 • Indien nodig ook tussentijds overgestapt kan worden naar een andere verzekeringsoplossing